Ansökan om tilläggsbelopp till huvudman

LÄS MER

Det här är en e-tjänst som är byggd i ett annat verksamhetssystem, vilket innebär att du inte kan följa dina ärenden här på Mina sidor.

Fristående och kommunala verksamheter kan söka ekonomiskt bidrag för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd, så kallat tilläggsbelopp.

Mer information om tilläggsbelopp finns här: Tilläggsbelopp