Tillgänglighet för service.sundbyberg.se

Sundbybergs stad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. Den här sidan beskriver hur service.sundbyberg.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det betyder att vår webbplats uppfyller en del av kraven för tillgänglighet, men att det fortfarande finns brister som behöver åtgärdas.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och arbetar löpande med att utvärdera det tekniska och redaktionella innehållet.

Under rubriken "Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet" har vi listat de tillgänglighetsbrister vi känner till i dagsläget.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från service.sundbyberg.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss, då kommer vi hjälpa dig med ditt problem. Du hittar kontaktuppgifter nedan under rubriken Rapportera tillgänglighetsproblem.

Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter sker på olika sätt i varje e-tjänst. Hur de hanteras framgår på respektive e-tjänsts startsida.

För mer information om hur Sundbybergs stad hanterar personuppgifter, klicka på länken nedan.

Läs mer om hur Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter

Rapportera tillgänglighetsproblem

Vi strävar hela tiden efter att förbättra vår samlingssida för e-tjänster samt våra enskilda e-tjänsters tillgänglighet. Om du upptäcker brister som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss gärna så att vi kan åtgärda bristen.

För att meddela brister, kontakta Sundbybergs stad via e-post: kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Rapportera brister till Myndigheten för digital förvaltning, länk till annan webbplats

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Nedan beskrivs brister i tillgängligheten på service.sundbyberg.se:

  • Inmatningsfält är byggda så att det finns en risk att felmeddelanden inte presenteras för samtliga förekommande hjälpmedel.
  • Vissa tabeller, inmatningsfält och knappar är inte kodade på korrekt sätt för att vara helt tillgängliga för skärmläsare och andra hjälpmedel.
  • Det finns en risk att information om att fält är obligatoriska inte framgår för samtliga uppläsande hjälpmedel.
  • Innehåll som visas med mouse over visas inte vid tabbning.
  • Interaktiva objekt markeras inte tillräckligt tydligt när de får fokus via tangentbordsnavigation.
  • Tidsgränsen för utloggning vid inaktivitet kan inte justeras, stoppas eller förlängas av användaren.
  • Länk saknas för att hoppa över navigationen för användare som navigerar med tangentbordet.
  • Huvudsakligt språk är inte angivet i koden på alla sidor.
  • Det finns PDF-blanketter som inte uppfyller kraven.
  • Service.sundbyberg.se saknar inbyggd uppläsningsfunktion. Dock ska webbplatsen gå att läsas upp om du som användare har en egen uppläsningsfunktion installerad på din enhet. Om du upptäcker brister i uppläsningen med hjälp av ditt eget uppläsningsverktyg, rapportera dessa till oss så ska vi arbeta för att åtgärda det.

Diskussion pågår för hur de ovanstående bristerna ska kunna åtgärdas.

Hur vi testat webbplatsen

Sundbybergs stad har gjort en självskattning av service.sundbyberg.se. Senaste bedömningen gjordes 2023-01-24.