E-förslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om e-förslag

Du som är folkbokförd i Sundbybergs stad kan lämna e-förslag till staden.  Ett e-förslag ska vara ett konkret förslag som de folkvalda i kommunfullmäktige kan ta ställning till.

Förslaget kan gälla det mesta som handlar om stadens verksamhet. Detta kan till exempel vara samhällsplanering, skola, äldreomsorg eller trafik.

Förslaget behöver dock uppfylla vissa krav. För att det ska behandlas av kommunfullmäktige krävs också minst hundra röster från andra medborgare i staden som stöder förslaget.

Vem kan lämna e-förslag?

Du behöver vara folkbokförd i Sundbybergs stad och logga in i tjänsten med e-legitimation. Om du inte har e-legitimation kan du läsa om hur du skaffar det på  e-legitimation.se/skaffa-e-legitimation

Var kan jag se och rösta på andras förslag?

Alla förslag som uppfyller kraven publiceras i denna e-tjänst under 60 dagar. Klicka här för att komma till röstningssidan.

Vad ska jag tänka på innan jag skickar in mitt förslag?

Ett e-förslag behöver uppfylla vissa krav för att det ska kunna hanteras inom staden.

Om förslaget hänvisar till andra dokument ska dessa finnas med i förslaget som filer. Du kan inte använda länkar för att hänvisa till filer eller andra webbplatser.

För att ett förslag ska publiceras som ett e-förslag för röstning behöver det uppfylla följande krav:

  • förslaget ska handla om stadens verksamhet
  • staden ska inte ha behandlat ett liknande förslag under de senaste tolv månaderna (se arkivet över e-förslag)
  • förslaget får inte bryta mot svensk lag, vara diskriminerande eller på annat sätt olämpligt
  • förslaget ska inte handla om enskilda individer eller ärenden, exempelvis bygglov eller bistånd (så kallad myndighetsutövning)
  • förslaget ska gå att publicera på stadens hemsida. Ange inte känsliga uppgifter i förslaget.
  • förslaget ska inte likna en ansökan i någon form
  • förslaget ska inte vara en fråga, synpunkt eller felanmälan – det kan du i stället lämna på sundbyberg.se (https://www.sundbyberg.se/kommun-politik/e-tjanster-och-blanketter/synpunkter-och-forslag.html)
  • förslaget ska inte handla om flera olika ämnen/områden och delförslag utan att de har ett uppenbart samband (dela i stället upp förslaget i flera)
  • förslaget ska inte hänvisa till webbplatser eller filer med hjälp av hyperlänkar

Kan jag lämna in ett e-förslag via blankett?

Ja, instruktioner och blanketter att hämta finns på sundbyberg.se (https://www.sundbyberg.se/kommun-politik/e-tjanster-och-blanketter/synpunkter-och-forslag/e-forslag.html).
Detta gäller både när du vill lämna in ett e-förslag samt när du vill rösta på ett e-förslag.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa