Ansökan om dispens/tillstånd inom Lötsjön-Golfängarnas eller Igelbäckens naturreservat

LÄS MER

Här kan du ansöka om dispens och/eller tillstånd från reservatsföreskrifterna för Lötsjön-Golfängarnas eller Igelbäckens naturreservat. För att ta reda på om åtgärden som du planerar att göra kräver dispens eller tillstånd bör du först studera reservatets syfte, föreskrifter och gränser. Det är även bra att stämma av de planerade åtgärderna med reservatsförvaltaren för att till exempel diskutera lämpliga kompensationsåtgärder.

Hur lång tid tar handläggningen?

Alla beslut om dispens eller tillstånd fattas vid byggnads- och tillståndsnämndens sammanträden som i regel hålls en gång i månaden. Det innebär att det normalt tar cirka två månader från att ansökan skickas in tills det finns ett beslut om dispens och/eller tillstånd.  En så komplett ansökan som möjligt ökar möjligheten för en snabbare handläggning. Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att det har blivit beslutat.

Övriga ansökningar om dispens eller tillstånd

Din planerade åtgärd kan även kräva andra tillstånd som markupplåtelse eller dispens från artskyddsbestämmelserna.

Vill du veta mer?

Är du osäker eller har frågor kan du kontakta Miljöenheten innan anmälan skickas in.
Kontaktuppgifter finner du längre ned, under "Frågor om e-tjänsten".

Telefontider:

  • Måndagar 13:00 - 15:00
  • Torsdagar 14:30 - 16:30
  • Fredagar 09:00 - 11:00

Telefontiderna gäller ej klämdagar eller vardag före röd dag.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa