Ansökan om modersmål

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vem kan få undervisning i modersmålet?
För att erhålla modersmålsundervisning ska en eller båda föräldrar/vårdnadshavare ha ett annat språk än svenska som sitt modersmål och använda språket i sitt dagliga umgänge med barnet. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet. Modersmålsundervisningen är inte en nybörjarutbildning. En kartläggning av elevens kunskaper i modersmålet kommer att genomföras av en modersmålslärare. Kraven på grundläggande kunskaper gäller även adoptivbarn. 

 

Modersmålsundervisning ordnas i grupper om fem eller fler på anvisad skola. Modersmålsundervisning erbjuds endast till elever i årskurs 1-9. Språk med färre än 5 ansökningar från elever med grundläggande kunskaper kommer inte att starta undervisning. När tillräckligt många anmäler sig, ordnas undervisning om lämplig lärare finns och eleverna uppfyller kraven för att få delta. Anmälningar tas emot under hela året.
 

Minoritetsspråk
Från och med 1 juli 2015 har elever som tillhör de nationella minoriteterna utökad rätt till undervisning i modersmål. Antalet elever behöver inte heller vara minst fem, utan kan vara färre. Eleverna behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket, det räcker att de tillhör minoritetsgruppen. Dessa minoritetsspråk är: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

 

Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter i syfte att kunna erbjuda modersmålsundervisning i enlighet med 10 kap. 7 § skollagen. Staden kommer att gallra dina uppgifter vid inaktualitet. Läs mer på http://sundbyberg.se/dataskydd.”

Frågor om e-tjänsten

Sundbybergs Globala
globala@sundbyberg.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa