Anmälan om hygienisk verksamhet enligt 38 §

LÄS MER

I förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anges vissa verksamheter som ska anmälas till Miljöenheten sex veckor innan de startar. Anmälan ska omfatta både verksamheten och den lokal där verksamheten ska bedrivas.

Hygieniska verksamheter som ska anmäla sig till Miljöenheten är verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av:

 • lansetter och nålar
 • akupunkturnålar
 • piercingverktyg
 • eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter:

 • Tatuering och kosmetisk tatuering (permanent makeup/microblading)
 • Akupunktur
 • Piercing
 • Microneedling
 • Fotvård
 • Barberare, manikyr, pedikyr och frisörer som använder rakblad eller andra stickande/skärande redskap
 • Öronhåltagning

Fler i samma lokal?

Om ni är flera företagare som arbetar i samma lokal ska var och en anmäla sin egen verksamhet, även om ni utför samma typ av behandlingar. Det gäller även om du startar verksamhet i en lokal där det redan finns någon annan som är anmäld. I anmälan redovisas både den egna verksamhetens egenkontroll och hur ansvaret är fördelat mellan de olika verksamheterna.

Flytta eller förändra verksamheten?

Om du flyttar din verksamhet till nya lokaler så förändras dina förutsättningar och det innebär att du behöver göra en ny anmälan. Du kan även behöva göra en ny anmälan om du gör en väsentlig förändring av din verksamhet.

Avgift

För handläggning av ärendet kommer en avgift enligt gällande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken tas ut.

Länk till gällande taxa: Sundbybergs stads taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Fråga om inloggning

Om du loggar in kan e-tjänsten automatiskt fylla i uppgifter som hämtas från andra system, till exempel Skatteverket och Bolagsverket.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa