Tillstånd för nyttoparkering

LÄS MER

Det här är en e-tjänst som är byggd i ett annat verksamhetssystem, vilket innebär att du inte kan följa dina ärenden här på Mina sidor.

Företag som har verksamhet inom Sundbybergs stad har möjlighet att ansöka om nyttoparkeringstillstånd.

Tillståndet gäller för dig som i ditt yrke eller under tjänsteutövning använder dig av personbil eller lätt lastbil. Tillståndet gäller även för dig som utför speciella servicefunktioner, till exempel hemtjänst. Aktuellt fordon ska vara en förutsättning för att du ska kunna bedriva din yrkesutövning. Dessutom ska fordonet användas i stor utsträckning.

Tillståndet gäller på allmän platsmark inom Sundbybergs kommun på vardagar klockan 08.00–21.00.

Parkering gäller upp till två timmar per parkeringstillfälle.

Mer information om nyttoparkering hittar du här: länk till sundbyberg.se