Ansökan om uppehåll i avfallshämtning för permanentbostad eller verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Övriga upplysningar

  • Kontakta SAVAB om du vill ta bort kärlen under uppehållet. När abonnemanget ska startas upp igen behöver du ta kontakt med SAVAB och meddela detta. 
  • För handläggning av ärendet kommer en avgift att tas ut enligt gällande taxa. Taxan finns tillgänglig på kommunens webbplats.
  • Nuvarande taxa ligger på 2 936 kr (25:e augusti 2023)

Frågor om e-tjänsten

Eva Jansson
eva.jansson@sundbyberg.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa