Anmälan om värmepumpsanläggning

LÄS MER

Om e-tjänsten

Med den här e-tjänsten kan du anmäla att du vill installera en värmepump. Om du vill installera berg, sjö eller jordvärme är du skyldig att först skicka in en ansökan till miljöenheten. Anmälan ska skickas in senast sex veckor innan arbetet påbörjas.

En luft/luft- eller luft/vatten-värmepump har inte just denna skyldighet.

Att ha redo innan du anmäler i e-tjänsten:

  • Uppgifter till installatören av värmepump
  • Uppgifter till borraren (vid installation av bergvärme)
  • Information om värmepumpen
  • Utdrag ur ledningskollen eller annan information som visar på kontroll över ledningar på fastigheten.
  • Karta över fastigheten med fastighetsgränser samt utmärkt borrhål inklusive eventuell vinkling.
  • Om borrhålet ligger 10 meter från fastighetsgräns eller 20 meter från grannens borrhål behöver en grannyttran fyllas i och bifogas till ansökan.

För vem är denna e-tjänst?

Den här e-tjänsten riktar sig till dig som planerar att installera bergvärme eller jordvärme.

Varför behöver en anmälan göras?

Det är förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden inrätta en värmepumpsanläggning som tar värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.

Lagkravet om anmälan står i 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vad händer när anmälan skickas in?

Anmälan registreras i miljöenhetens ärendehanteringssystem. Ärendet tilldelas en handläggare som kontaktar dig.

Om du är osäker eller har frågor kan du alltid kontakta miljöenheten innan anmälan skickas in.

Telefontider: 

  • Måndagar 13:00 - 15:00
  • Torsdagar 14:30 - 16:30
  • Fredagar 09:00 - 11:00

Telefontiderna gäller ej klämdagar eller vardag före röd dag.

 

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskydd
mhs@sundbyberg.se
08-706 66 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa