Ansökan om schakttillstånd och TA-planer

LÄS MER

Det här är en e-tjänst som är byggd i ett annat verksamhetssystem, vilket innebär att du inte kan följa dina ärenden här på Mina sidor.

För att utföra markarbeten i offentlig mark i Sundbybergs stad krävs tillstånd. Här kan du ansöka om schakttillstånd och tillstånd för TA-planer (trafikanordningsplaner).

En ansökan om markupplåtelse kan också behöva göras. Markupplåtelse ansöker du om här: E-tjänst för markupplåtelse

Mer information om Schakttillstånd och TA-planer hittar du på sundbyberg.se: För entreprenörer