Anmälan om livsmedelsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om e-tjänsten

Vem är denna e-tjänst för?

Den här tjänsten är till för dig som driver, ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet. Även du som endast tillfälligt ska sälja livsmedel eller säljer på internet berörs av informationen.

När ska e-tjänsten användas?

När du bedriver en verksamhet som arbetar med livsmedel för människor använder du denna tjänst för anmäla det till kommunens livsmedelskontroll.

Du måste registrera verksamheten hos oss för livsmedelskontroll innan du placerar produkten på marknaden.
Detta innebär: 

  • Erbjuda produkten till salu.
  • Erbjuda produkten som prov.
  • Erbjuda produkten på sociala medier som till exempel facebook eller instagram.
  • Erbjuda produkten över internet.
  • Erbjuda produkten på annat vis på distans.

Placerar din verksamhet livsmedel på marknaden innan registrering kommer du få en sanktionsavgift enligt livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813) på minst 5000kr

Denna e-tjänst gäller även för förändringar i befintlig livsmedelsverksamhet

Du behöver meddela livsmedelskontrollen om någon betydelsefull förändring av livsmedelsverksamheten sker.
Detta kan vara:

  • Byte av organisationsnummer, namn eller ägare.
  • Ökning eller minskning av antal portioner.
  • Justeringar i lokalens utformning.
  • Verksamheten upphör.

Ditt ärende hanteras av livsmedelskontrollen i Sundbybergs stad.
För mer information kan du kontakta livsmedelskontrollen via mejl eller på telefon.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa