Ansökan om markupplåtelse

LÄS MER

Det här är en e-tjänst som är byggd i ett annat verksamhetssystem, vilket innebär att du inte kan följa dina ärenden här på Mina sidor.

För att använda en offentlig plats till något den normalt inte är avsedd för krävs ett tillstånd, så kallad markupplåtelse. Du kan till exempel behöva tillstånd för:

  • Offentlig tillställning (idrottstävlingar, marknader)
  • Allmän sammankomst (demonstrationer, konserter)
  • Nyttjande av offentlig plats (byggnadsställning, byggetablering, container, uteservering)
  • Filminspelning

Mer information om markupplåtelser hittar du på sundbyberg.se: Markupplåtelser

Andra tillstånd som kan behövas är schakttillstånd och TA-plan, dessa ansöker du om här: E-tjänst för schakttillstånd och TA-planer