Ansökan om bygglov och anmälan

LÄS MER

Det här är en e-tjänst som är byggd i ett annat verksamhetssystem, vilket innebär att du inte kan följa dina ärenden här på Mina sidor.

Med den här e-tjänsten kan du ansöka om bygglov, rivningslov eller marklov. Du kan också göra en anmälan av en anmälningspliktig åtgärd.

Vad händer när en ansökan skickas in?

Ansökan registreras i Bygglovenhetens ärendehanteringssystem. Du får en automatisk bekräftelse på att ansökan har kommit in. Ansökan tilldelas en handläggare som kontaktar dig vid behov.

Mer information finns här: Bygglov och anmälan

 

Har du frågor kan du kontakta oss via e-post eller ringa på vår telefontid, se kontaktuppgifter nedan.

Telefontiden är torsdagar mellan kl. 13.00 - 15.00 (gäller ej dag för röd dag).

Frågor om e-tjänsten

Bygglovenheten
btn@sundbyberg.se
08-706 89 03

Följande behövs för e-tjänsten