Anmäl klagomål i bostad, offentlig eller hygienisk lokal

LÄS MER

Om e-tjänsten

För vem är den här e-tjänsten?

Den här e-tjänsten riktar till dig som vill anmäla en pågående brist eller störning så att det påverkar din hälsa i:

  • Din bostad
  • En offentlig lokal
  • En hygienisk lokal

Du ska ha anmält det till den som har ansvar att åtgärda bristen/störningen men som inte gör det.
Tänk på att problemen måste vara pågående för att vi ska kunna göra något.

Vad innebär anmälan?

En anmälan innebär att ett ärende startas hos miljöenheten där en handläggare utreder om det är en brist eller störning som ska åtgärdas.
Det går bra att vara anonym i din anmälan men det kan försvåra vårt arbete och vi kan inte återkoppla till dig. 
Om du vill vara anonym ska du inte logga in med din e-legitimation.

Vad händer när anmälan skickas in?

Anmälan registreras i miljöenhetens ärendehanteringssystem. Beroende på vad anmälan handlar om kan vi behöva göra en inspektion hemma hos dig. Om miljöenheten konstaterar att det finns en olägenhet kan vi kräva att den som orsakar störningen genomför åtgärder. Handläggningstiden för anmälan om brist eller störning varierar beroende på hur komplicerat ärendet är.

En kopia av denna anmälan kan komma att skickas till:

  • Fastighetsägare
  • Styrelse i bostadsrättsföreningen
  • Annan ansvarig för störningen

Miljöbalken är den lagstiftning som styr vårt arbete. 

Vill du veta mer?

Är du osäker eller har frågor kan du kontakta hälsoskydd innan anmälan skickas in.
Kontaktuppgifter finner du längre ned, under "Frågor om e-tjänsten".

Telefontider: 

  • Måndagar 13:00 - 15:00
  • Torsdagar 14:30 - 16:30
  • Fredagar 9.00 - 11.00

Telefontiderna gäller ej klämdagar eller vardag före röd dag.

Fråga om inloggning

Om du vill vara anonym ska du inte logga in.
Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system, till exempel Skatteverket.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa